桃花源裏人家

未經秦火日,
何地不桃源?
世路纔遭網,
仙家共結村。
堂前仍月到,
洞口袛雲屯。
再訪知無路,
催斜不到門。
度年忘晉魏,
款客有雞豚。
紫浪拖香艷,
紅塵隔路喧。
衣冠全未改,
書卷定猶存。
一委花開落,
成蹊總不言。

 

Đào hoa nguyên lý nhân gia

Vị kinh Tần hoả nhật,
Hà địa bất Đào Nguyên?
Thế lộ tài tao võng,
Tiên gia cộng kết thôn.
Đường tiền nhưng nguyệt đáo,
Động khẩu đê vân đồn.
Tái phỏng tri vô lộ,
Thôi tà bất đáo môn.
Độ niên vong Tấn Nguỵ,
Khoản khách hữu kê đồn.
Tử lãng tha hương diễm,
Hồng trần cách lộ huyên.
Y quan toàn vị cải,
Thư quyển định do tồn.
Nhất uỷ hoa khai lạc,
Thành hề tổng bất ngôn.[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Thái Trọng Lai

Ngọn lửa Tần chưa trải
Đâu chẳng có Đào Nguyên?
Khi có chuyện rối ren
Nhà tiên dồn thành xóm
Mây đùn che cửa động
Trăng vẫn sáng ngoài rèm
Tìm nữa lạc lối thêm
Tần ngần rồi quanh quẩn
Tính năm, quên Nguỵ Tấn
Đãi khách, đủ lợn gà
Sáng tím đưa hương xa
Bụi hồng không huyên náo
Chưa đổi kiểu mũ áo
Tuy sách vở còn nguyên
Hoa nở, rụng bao phen
Ùn thành đường, không nói

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Lửa Tần chưa cháy rực
Nơi đâu chẳng Đào Nguyên
Đường đời cơn hỗn loạn
Nhà tiên chung một thôn
Trước sân vầng trăng tỏ
Cửa động lớp mây dồn
Thăm lại biết không lối
Chiều đến ngõ vào đâu
Đãi khách gà lợn sẵn
Quên thời Ngụỵ Tấn lâu
Sóng tím đưa hương ngát
Bụi hồng xa ồn ào
Mũ áo kiểu chưa đổi
Sách vở còn nguyên sao
Lối đi hoa nở rụng
Lặng lẽ chẳng lời nào

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ngọn lửa Tần chưa từng cháy qua,
Đào Nguyên có thể còn đâu đây?
Khi nào có chuyện gì đang rối,
Thành xóm nhà tiên dồn đám mây.
Mây phủ đêm ngày che cửa động,
Sáng ngoài trăng vẫn cửa rèm tây.
Tìm hoài tìm nữa, càng thêm lạc,
Quanh quẩn tần ngần đi lại quay.
Năm tháng tính xa quên Nguỵ Tấn,
Sơn hào hải vị đãi người say,
Bụi hồng chốn ấy không huyên náo
Sóng tím đưa hương xa đến gần..
Chưa đổi kiểu ngày xưa mũ áo,
Sách thơ vở cũ còn truyền lại.
Bao phen hoa nở, rồi rơi rụng,
Suối tiễn oanh đưa nổi ngậm ngùi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời