Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/03/2020 13:32

桃川暮杵

北村遥夜杵聲多,
聞道新囬數十家。
愁裡有人來聽此,
爲渠轉憶故園賒。

 

Đào Xuyên mộ chử

Bắc thôn dao dạ xử thanh đa,
Văn đạo tân hồi sổ thập gia.
Sầu lí hữu nhân lai thính thử,
Vi cừ chuyển ức cố viên xa.

 

Dịch nghĩa

Nhiều tiếng chày đêm, vọng từ thôn bắc,
Nghe nói vài mươi nhà mới trở về.
Có kẻ ôm sầu đến nghe tiếng chày vọng đó,
Khiến lòng họ nhớ quê nhà ở nơi xa.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Thôn bắc đêm vang rộn tiếng chày,
Mươi nhà nghe nói mới về đây.
Ôm sầu ai đó nghe chày vẳng,
Nghĩ tới quê nhà nhớ ngất ngây.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Chày đêm thôn bắc vọng sang
Đâu mươi nhà trở về làng mới đây
Tiếng sầu nghe thật buồn thay
Quê xưa vời vợi thêm ray rức lòng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời