Em cô đơn như xương rồng giữa đại mạc
Làm bạn với mây trời và bão cát
Kỷ niệm của chúng mình như đứa trẻ không cha
Khi chỉ mình em yêu thương dỗ dành an ủi
Còn anh bận vuốt tóc ai, đưa đón về sớm tối
Chẳng cần em hỏi han.

11/09/2020