Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trung Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 05/11/2013 14:23

小孤山

古廟楓林江水邊,
寒鴉接飯雁橫天。
大孤山遠小孤出,
月照洞庭歸客船。

 

Tiểu Cô sơn

Cổ miếu phong lâm giang thuỷ biên,
Hàn nha tiếp phạn nhạn hoành thiên.
Đại Cô sơn viễn Tiểu Cô xuất,
Nguyệt chiếu Động Đình quy khách thuyền.

 

Dịch nghĩa

Miếu cổ, rừng phong bên bờ sông,
Quạ con mớm mồi cho quạ mẹ, nhạn bay lưng trời.
Núi lớn Đại Cô ở xa, chỉ thấy núi nhỏ Tiểu Cô trước mắt,
Trăng soi thuyền chở khách về hồ Động Đình.


Tiểu Cô: còn gọi là núi Kết, một ngọn núi nhỏ chơ vơ bên bờ một con sông, gần hồ Động Đình, ở phía đông bắc tỉnh Hồ Nam. Trên đó có nhiều chùa và miếu, đặc biệt có thắng cảnh "Cực đỉnh quan đào" là đỉnh nhất của núi, từ đó có thể lên ngắm cảnh hồ Động Đình nổi sóng.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Phước Hậu

Sông nước, rừng phong, miếu cạnh bờ,
Mớm mồi quạ lạnh, nhạn chơ vơ.
Đại Cô xa, Tiểu Cô gần gũi,
Trăng Động Đình soi khách đến hồ.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Rừng phong miếu cổ cạnh bờ sông
Quạ mớm mồi ngon,nhạn lượn vòng
Trăng chiếu Động Đình thuyền gác mái
Tiểu Cô trông thấy,Đại Cô không

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Núi bên sông, rừng phong, miếu cổ
Nhạn lưng trời, quạ nhỏ mớm già
Tiểu Cô đây, Đại Cô xa
Động Đình dưới ánh trăng ngà thuyền quy.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời