Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trung Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi Phạm Thanh Cải vào 11/07/2014 22:41, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Admin vào 12/07/2014 06:46

酬柳相公

天下如今已太平,
相公何事喚狂生。
個身恰似籠中鶴,
東望滄溟叫數聲。

 

Thù Liễu tướng công

Thiên hạ như kim dĩ thái bình,
Tướng công hà sự hoán cuồng sinh.
Cá thân kháp tự lung trung hạc,
Đông vọng thương minh khiếu sổ thanh.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Thanh Cải

Thiên hạ giờ đang hưởng thái bình,
Tướng công sao lại chuyện ngông nghênh.
Thân như hạc ở trong lồng ấy,
Cứ hướng về đông gọi thất thanh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nay thiên hạ đang bình an sống
Sao tướng công lớn giọng cuồng ngông
Thân như hạc nhốt trong lồng
Ngóng nhìn về phía biển đông kêu hoài.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời