Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trung Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/11/2013 15:09

送郭秀才

故人曾任丹徒令,
頭得青山擬獨耕。
不作草堂招遠客,
卻將垂柳借啼鶯。

 

Tống Quách tú tài

Cố nhân tằng nhậm Đan Đồ lệnh,
Đầu đắc thanh sơn nghĩ độc canh.
Bất tác thảo đường chiêu viễn khách,
Khước tương thuỳ liễu tá đề oanh.

 

Dịch nghĩa

Bạn thân từng làm huyện lệnh Đan Đồ,
Nay muốn về núi xanh ẩn cư, cày ruộng một mình.
Ông không ở nhà cỏ để tiếp đãi khách phương xa,
Mà chỉ tìm vui bên nhánh liễu buông rủ hay nghe chim oanh hót.


Quách tú tài thân thế không rõ.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Huyện Đan Đồ từng làm chức lệnh
Nay non xanh cày ruộng ẩn cư
Không ưa đón khách phương xa
Chỉ nghe oanh hót, xem hoa liễu mềm

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Thanh Cải

Bạn xưa từng nhận lệnh Đan Đồ,
Nay chốn non xanh muốn ẩn cư.
Không thích khách thăm từ xứ lạ,
Vui cùng oanh hót, liễu buông tơ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời