Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trung Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/11/2013 14:08

送李秀才入京

五湖秋葉滿行船,
八月靈槎欲上天。
君向長安余適越,
獨登秦岭望秦川。

 

Tống Lý tú tài nhập kinh

Ngũ Hồ thu diệp mãn hành thuyền,
Bát nguyệt linh tra dục thướng thiên.
Quân hướng Trường An dư thích Việt,
Độc đăng Tần lĩnh vọng Tần xuyên.

 

Dịch nghĩa

Lá thu vùng Ngũ Hồ rơi đầy trên thuyền người đi,
Tháng tám theo nước thuyền đi rất mau.
Ông về Trường An, còn tôi vẫn thích ở đất Việt,
Một mình ông nơi sông núi đất Tần.


Lý tú tài: người đậu tú tài họ Lý, thân thế không rõ.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Lá Ngũ Hồ rơi đầy thuyền khách
Tháng tám này thuyền lướt rất mau
Trường An, đất Việt xa nhau
Xin ông bảo trọng ngày sau đất Tần

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Ngũ Hồ lá rụng thuyền đầy
Giữa thu một chiếc thuyền trôi theo dòng
Non Tần vời vợi ngóng trông
Trường An bạn đến riêng mình ở đây

Chưa có đánh giá nào
Trả lời