Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trung Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi Phạm Thanh Cải vào 11/07/2014 06:55

贈僧其二

出頭皆是新年少,
何處能容老病翁。
更把浮榮喻生滅,
世間無事不虛空。

 

Tặng tăng kỳ 2

Xuất đầu giai thị tân niên thiếu,
Hà xứ năng dung lão bệnh ông?
Cánh bả phù vinh dụ sinh diệt,
Thế gian vô sự bất hư không.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Thanh Cải

Ra đi từ buổi thiếu thời,
Nay già, bênh tật chả nơi nào cần.
Tử sinh như ráng phù vân,
Thế gian đâu chuyện không phần phù hoa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Xuất gia từ lúc còn bé nhỏ
Lúc bệnh già biết chỗ nào dung
Phù vinh dụ với tử sinh
Sự đời nào chẳng hư không vô thường.

14.00
Trả lời