Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trung Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 02/01/2009 02:55

宿昭應

武帝祈靈太乙壇,
新豐樹色繞千官。
那知今夜長生殿,
獨閉山門月影寒。

 

Túc Chiêu Ứng

Vũ Đế kỳ linh Thái Ất đàn,
Tân Phong thụ sắc nhiễu thiên quan.
Na tri kim dạ Trường Sinh điện,
Độc bế sơn môn nguyệt ảnh hàn.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Vũ Đế cầu thiêng Thái Ất đàn
Tân Phong cây cối đẹp ngàn quan
Đêm nay đâu biết Trường Sinh điện,
Trăng lẻ non hoang ánh lạnh tràn


Nguồn: Đường - thơ một thuở, NXB Văn hoá - Thông tin, 1999
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Thanh Cải

Vua Vũ cầu linh đàn Thái Ất,
Tân Phong cây cối tỏa ngàn người.
Trường Sinh điện ấy đêm nay biết,
Cửa núi khuất trăng bóng lạnh soi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Vũ Đế cầu thiêng đền Thái Ất
Tân Phong xứ xứ biếc xanh cây
Đêm nay đâu rõ Trường Sinh điện
Cửa núi trăng soi bóng lạnh đầy

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Vũ Đế cầu linh đài Thái Ất
Ngàn quan theo tấp nập Tân Phong
Đâu hay nơi điện Trường Sinh
Núi thu cô quạnh ánh trăng lạnh lùng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời