Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Cổ phong (cổ thể)
Thời kỳ: Trung Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/11/2013 15:05

歸山作

心事數莖白髮,
生涯一片青山。
空林有雪相待,
古道無人獨還。

 

Quy sơn tác

Tâm sự sổ hàng bạch phát,
Sinh nhai nhất phiến thanh sơn.
Không lâm hữu tuyết tương đãi,
Cổ đạo vô nhân độc hoàn.

 

Dịch nghĩa

Tâm sự nhiều như số tóc bạc,
(Từ quan về) sinh sống trên sườn núi xanh này.
Rừng tuyết vắng lặng đang chờ đợi ta,
Con đường vắng người, một mình ta quay về.


Có bản chép bài này tựa đề là "Quy sơn" của Trương Kế.

Cố Huống đậu tiến sĩ khoảng năm 30 tuổi, nhưng con đường quan lộ của ông chỉ loanh quanh trong các chức nhỏ. Ông chán nản, từ quan, về quê cũ, cất nhà cỏ trong núi ở ẩn cho tới khi mất ở tuổi ngoài 50.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Tâm sự nhiều như làn tóc muối
Sinh nhai trên sườn núi xanh xa
Tuyết rừng vắng lặng chờ ta
Một mình trở lại đạo nhà cổ xưa

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Thanh Cải

Nỗi lòng lắm mối như đầu bạc,
Sinh sống quanh năm ở núi xanh.
Có tuyết, rừng thưa cùng hỗ trợ,
Đường xưa khách vắng chỉ còn mình.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Tâm sự bời bời tóc bạc sương
Sinh nhai nương tựa chốn sườn non
Rừng xanh tuyết trắng chờ ai đó
Đường cũ mình ta mỏi bước dồn

Chưa có đánh giá nào
Trả lời