Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trung Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi Phạm Thanh Cải vào 11/07/2014 22:48, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Admin vào 12/07/2014 06:38

哭絢法師

楚客停橈欲問誰,
白沙江草麴塵絲。
生公手種殿前樹,
唯有花開鶗鴃悲。

 

Khốc Huyến pháp sư

Sở khách đình nhiêu dục vấn thuỳ,
Bạch sa giang thảo khúc trần ty.
Sinh công thủ chủng điện tiền thụ,
Duy hữu hoa khai đề quyết bi.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Thanh Cải

Khách Sở dừng chân muốn hỏi ai,
Cỏ sông cát trắng khúc trần ai.
Sinh công tay nặng cây bên điện,
Hoa nở, chim quyên khắc khoải hoài.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Khách Sở dừng thuyền muốn hỏi người?
Cỏ sông cát trắng men tơ đời.
Sinh công tay đặt cây bên điện,
Hoa nở, chim quyên kêu chẳng ngơi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời