Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trung Đường
6 bài trả lời: 6 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 02/01/2009 03:06

湖中

青草湖邊日色低,
黃茅嶂裏鷓鴣啼。
丈夫飄蕩今如此,
一曲長歌楚水西。

 

Hồ trung

Thanh Thảo hồ biên nhật sắc đê,
Hoàng mao chướng lý giá cô đề.
Trượng phu phiêu đãng kim như thử,
Nhất khúc trường ca Sở thuỷ tê (tây).


Tên bài này có nơi chép là Động Đình thu nhật 洞庭秋日.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Thanh Thảo hồ bên nắng xế chiều
Giữa vùng "gianh úa" giá cô kêu
Trẻ trai phiêu bạt nay như thế
Bến Sở ca dài mấy quạnh hiu


Nguồn: Đường - thơ một thuở, NXB Văn hoá - Thông tin, 1999
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Thanh Cải

Xanh cỏ hồ bên nắng cuối chiều,
Cỏ vàng vách núi, đa đa kêu.
Chàng trai phiêu bạt nay vẫn thế,
Một khúc trường ca bến Sở reo.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Bên hồ ngày xế bóng hoang liêu
Giữa chốn đồi tranh tiếng cuốc kêu
Trai trẻ đến giờ phiêu bạt mãi
Tiếng ca còn vọng bến sông chiều

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Cỏ bờ xanh, trời đà nắng xế
Cỏ núi vàng chim giá cô kêu
Chàng trai đang lúc phiêu lưu
Trên hồ đất Sở ráng chiều trường ca.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Phước Hậu

Thanh Thảo bờ ao nấng xế chiều
Cỏ vàng xóm núi giá cô kêu.
Giờ chàng trai lãng du qua đó
Khúc Sớ hồ tây hứng hát theo.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bên hồ Thanh Thảo nắng về chiều,
Núi dựng cỏ vàng tiếng cuốc kêu.
Phiêu bạt trượng phu nay vẫn thế,
Trường ca khúc Sở bến hoang liêu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời