Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trung Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi Phạm Thanh Cải vào 09/07/2014 12:29

宮詞其五

金吾持戟護新檐,
天樂聲傳萬姓瞻。
樓上美人相倚看,
紅妝透出水精簾。

 

Cung từ kỳ 5

Kim ngô trì kích hộ tân thiềm,
Thiên nhạc thanh truyền vạn tính chiêm.
Lâu thượng mỹ nhân tương ỷ khán,
Hồng trang thấu xuất thuỷ tinh liêm.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Thanh Cải

Cầm kích, kim ngô giữ mái hiên,
Nhạc đưa vạn họ ngước nhìn lên.
Điểm trang màu đỏ sau rèm kính,
Người đẹp trên lầu đứng tựa xem.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Dưới mái hiên quan kim ngô đứng
Trăm họ xem vang tiếng nhạc trời
Trên lầu người đẹp tựa coi
Dáng hồng thấp thoáng rèm ngời thuỷ tinh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Kim ngô cầm kích giữ hiên,
Nhạc truyền trăm họ ngước lên nhìn trời.
Trên lầu người đẹp tựa coi,
Màu hồng thấp thoáng dáng người rèm trong.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời