Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trung Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi Phạm Thanh Cải vào 10/07/2014 12:22

宮詞其一

禁柳煙中聞曉烏,
風吹玉漏盡銅壺。
內官先向蓬萊殿,
金合開香瀉御爐。

 

Cung từ kỳ 1

Cấm liễu yên trung văn hiểu ô,
Phong xuy ngọc lậu tận đồng hồ.
Nội quan tiên hướng Bồng Lai điện,
Kim hợp khai hương tả ngự lô.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Thanh Cải

Liễu cấm trong sương nghe quạ sớm,
Đồng hồ điểm giọt gió xa đưa.
Quan viên hướng tới Bồng Lai điện,
Kim hợp, hương tràn khắp bếp vua.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trong liễu mờ sương nghe quạ sớm
Gió còn đưa xa tiếng đồng hồ
Bồng Lai nội điện quan lo
Đầu tiên là việc đốt lò toả hương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sớm nghe rặng liễu quạ kêu sương,
Điểm giọt đồng hồ xa gió thường.
Tới điện Bồng Lai quan hướng trước,
Khai hương kim hợp, bếp quân vương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời