Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trung Đường
5 bài trả lời: 5 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 17/10/2008 22:16

憶鄱陽舊遊

悠悠南國思,
夜向江南泊。
楚客斷腸時,
月明楓子落。

 

Ức Phiên Dương cựu du

Du du nam quốc tư,
Dạ hướng Giang Nam bạc.
Sở khách đoạn truờng thì,
Nguyệt minh phong tử lạc.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Hà

Nhớ nước Nam vời vợi
Thuyền đỗ hướng Giang Nam
Đứt ruột khách nước Sở
Trăng tỏ trái phong rơi

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Nước Nam vời vợi mong,
Thuyền, tối Giang Nam trọ,
Khách Sở lúc đau lòng,
Phong rơi vầng nguyệt tỏ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Thanh Cải

Nhớ nước Nam xa tắp,
Đêm hướng bến Giang Nam.
Khách Sở như đứt ruột,
Lá phong rơi ánh trăng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Thuyền đêm đổ hướng Giang Nam
Tấm lòng nhớ nước man man nỗi buồn
Trái phong rơi rụng dưới trăng
Dàu dàu khách Sở cõi lòng nát tan

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nhớ miền nam xa xôi man mác
Thuyền nghỉ đêm chèo gác Nam Giang
Lúc người đất Sở đau lòng
Dưới trăng đúng lúc trái phong lìa cành.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời