Thành đơn ẩn dưới muôn trùng núi,
Sông Giản gầm tuôn chảy về tây.
Chùa quê thung lũng đường tiều nhỏ,
Kẻ đá thôn hoang khói bếp bay.
Vùng giáp biên cương đi không hoãn,
Sương nhiều năm hết chẳng cấy cày.
Rất may bá tánh còn lệ cũ,
Giỏ tre bầu nước nghênh đón ngay.

tửu tận tình do tại