Chưa có đánh giá nào
Từ khoá: âm dương (1) bóng hình (1) khuất (1) sóng xô gió xiết (1) già (3)
Đăng ngày 07/09/2019 15:01, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 14/09/2019 06:09, số lượt xem: 400

Cha đi...con hãy còn thơ dại
Không ai tay nắm bước dìu
Cha ơi...
Dòng đời sóng xô gió xiết
Lênh đênh mỗi một...con biết méc ai.

Tình cha lai láng biển trời
Phận làm con...chữ hiếu chưa tròn
Nay người khuất nẻo về chốn xa xôi.

Lòng con ôm hoài kỷ niệm
Lời cha dạy dỗ...thuở sinh thời
“Chẳng theo con gái được cả một đời
Cha già rồi sẽ đi xa
Con hãy ghi lời mạnh mẽ đứng lên...
Tin rằng...Cha vẫn bên con...dẫu bóng hình tan vào sương khói”.

Cõi âm, cõi dương...gần đấy nhưng sao với tới
Bên ảnh thờ người cha yêu dấu
Con biết hồn cha lắng nghe con nói
Lời con thương cha dẫu bến âm dương không cập
Chỉ tình phụ tử sống mãi nơi hai thế thế giới.

Hôm nay...
Con lại...nhớ đến cha.

Tp.HCM, 8/2019