Em có gọi thầm "chút ấy" - tình yêu?
Một chút tình riêng đâu cần cầu chứng
Chỉ mắt trao đưa, âm thầm liếc vụng
Là đủ hồn mình trôi giữa mông lung.

Một chút mà như không điểm tận cùng
Không thể tính bằng cân, đo, đong, đếm
Yêu như đất trời nghìn năm hiển hiện,
Như vạn kiếp nào tình đã chắt chiu.

Một chút mà như cao hơn tình yêu
Mênh mông như trời, thẳm sâu như biển
Không nói hẹn hò mà yêu miên viễn
Không thể gần kề mà vẫn trong nhau.

Một chút tình yêu không như tình yêu
Là một chút gì tự thân không hiểu
Là một chút gì mênh mang kỳ diệu
Hiện hữu trong đời riêng tôi và em.

Là một chút gì ký ức không quên
Có có, không không, hư hư, thật thật
Là một chút gì riêng tư, bí mật
Em có gọi thầm" chút ấy"- tình yêu?