53.60
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
3 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Xuân Diệu (350 bài)
- Tố Hữu (250 bài)
- Hàn Mặc Tử (216 bài)
- Nguyễn Bính (279 bài)
- Trần Đăng Khoa (151 bài)
Tạo ngày 13/01/2021 18:53 bởi hongha83
Cẩm Thạch tên khai sinh là Hoàng Cẩm Thạch, bút danh Bua Xon, Phương Phương Linh, quê ở xã Hưng Tân, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Chị nguyên giáo viên Trường PTTH - Dân tộc nội trú Quỳ Châu, nguyên giảng viên Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An, hiện sống tại TP Vinh.

Tác phẩm:
- Giá như em là biển (NXB Văn hoá dân tộc, 2002)
- Thao thức trăng ngàn (NXB Nghệ An, 2004)
- Mùa Chăm Pa (NXB Hội nhà văn, 2006)
- Tình khăn Piêu (NXB Hội nhà văn, 2008)
- Phía không anh (NXB Hội nhà văn, 2010)
- Dấu chân còn ấm hơi Người (NXB Hội nhà văn, 2014)