Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi hongha83 vào 23/01/2017 08:03, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 27/01/2017 11:46

Từ trong tranh nàng bước ra
Như mây
Như gió
Như là.... thần tiên!
- "Xin chàng ngâm nữa, Tú Uyên!"
Lời thơ lay động
Khắp miền Bích Câu
Lời thơ
Vút tận mây cao
Lời thơ thấm tận
Cõi sâu lòng người!
Đêm thanh
Ngàn liễu
Chơi vơi
Trăm hoa họp lại
Hương trời tặng ta
Cõi trần nàng đã hiện ra
Cùng chàng xe kết
Duyên thơ
Tình đời
Đêm khuya
Ngàn liễu chơi vơi...


1992

Nguồn: Cẩm Lai, Gió biếc (thơ), NXB Phụ nữ, 1999