畫松

畫松一似真松樹,
且待尋思記得無。
曾在天台山上見,
石橋南畔第三株。

 

Hoạ tùng

Hoạ tùng nhất tự chân tùng thụ,
Thả đãi tầm tư ký đắc vô.
Tằng tại Thiên Thai sơn thượng kiến,
Thạch kiều nam bạn đệ tam châu.

 

Dịch nghĩa

Cây thông trong tranh giống y như cây thông thật,
Cho (ta) nhớ thử xem đã thấy ở đâu rồi.
Thì ra đã thấy trên núi Thiên Thai,
Cây thứ ba, bên bờ phía nam của cây cầu bằng đá.


Thiên Thai: núi nay tại huyện Thiên Thai, tỉnh Chiết Giang. Đây cũng chính là núi có động tiên trong truyện Lưu Nguyễn nhập Thiên Thai.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Cây thông vẽ giống như cây thực
Thử tìm trong ký ức xem nào
Nhớ rồi trên núi Thiên cao
Phía nam cầu đá, đứng vào thứ ba

tửu tận tình do tại
24.50
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Tùng vẽ giống như cây tùng thật.
Nghĩ suy nhớ lại có phải là,
Trên núi Thiên Thai ta từng thấy,
Bờ nam cầu đá gốc thứ ba.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tùng vẽ trong tranh tùng tựa trồng,
Để ta thử nhớ thấy đâu không.
Thì ra trên núi Thiên Thai thấy,
Cây thứ ba nam cầu đá trông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tùng vẽ giống tùng thật trồng,
Để ta thử nhớ đâu trông thấy rồi.
Thấy trên núi Thiên Thai thôi,
Bờ nam cầu đá cây thời thứ ba.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời