望江南

元宵景,
巷陌少人行。
舍北孤兒偎冷炕,
墻東嫠婦哭寒檠。
士女憶杭城。

元宵景,
默坐自傷情。
破灶三杯黃米酒,
寒窗一盞濁油燈。
宴賞憶杭城。

 

Vọng Giang Nam

Nguyên tiêu cảnh
Hạng mạch thiểu nhân hành
Xá bắc cô nhi ôi lãnh khảnh
Tường đông ly phụ khấp hàn kinh
Sĩ nữ ức Hàng thành!

Nguyên tiêu cảnh
Mặc toạ tự thương tình
Phá táo tam bôi hoàng mễ tửu
Hàn song nhất trản trọc du đăng
Yến thưởng ức Hàng thành!


Khi ấy, Chu Lệ (con Chu Nguyên Chương) làm vua, lấy hiệu là Minh Thành Tổ. Cù Hữu do không được trọng dụng đã làm những bài thơ tỏ ý phản kháng, bất phục. Vì lẽ ấy ông bị tống giam, sau đó lại bị biếm trích về vùng Bảo An (nay thuộc huyện Chí Đan, tỉnh Thiểm Tây), một vùng biên giới heo hút, tiêu điều.

Tại đây, ông viết bài từ Vọng Giang Nam lời lẽ cực kỳ bi đát và thể hiện nỗi nhớ quê hương da diết.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Khắc Phi

Cảnh Nguyên tiêu
Người thưa đường hẻo lánh
Nhà bắc con côi áp giường lạnh
Tường đông vợ goá khóc nến tàn
Trai gái nhớ thành Hàng!

Cảnh Nguyên tiêu
Lặng ngồi tự thương xót
Ba chén rượu tồi bên bếp nát
Dầu đèn bên song lạnh đục ngầu
Thưởng rượu nhớ Hàng Châu!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Bánh Tiêu

Cảnh Nguyên Tiêu,
Đường ruộng ít người đi
Xá bắc cô nhi ôi lạnh giá
Tường đông bệ đèn quả phụ khóc
Trai gái nhớ Hàng thành
Cảnh Nguyên Tiêu,
Lặng ngồi tự thương thế
Bếp tàn ba chén rượu hoàng mễ
Khổ học một trản đèn mờ
Hưởng tiệc nhớ Hàng thành.

Nào có thứ tình yêu gọi là thiên trường địa cửu, chỉ có niềm đam mê học guitar là mãi mãi trường tồn.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời