Nghìn vàng một khúc sở trường
Từng đem khúc mới động lòng đế vương
Tuổi già thay đổi đáng thương
Lũ y khúc ấy Hồ Tương phách đàn

tửu tận tình do tại