Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Vãn Đường)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lý Thương Ẩn (238 bài)
- Đỗ Mục (119 bài)
- Ôn Đình Quân (54 bài)
- Vi Trang (52 bài)
- Cao Biền (26 bài)
Tạo ngày 13/12/2007 17:56 bởi Vanachi
Công Thừa Ức 公乘億 tự Thọ Tiên 壽仙, người đất Nguỵ, đỗ tiến sĩ năm Hàm Thông.