Khi bão tuyết thét gào như thú
Lê thê giận dữ ngoài trời
Bạn chớ khoá cửa nhà mình lại
Bạn chớ nên khoá cửa làm gì

Khi bắt đầu cất bước ra đi
Theo con đường dài xa gian khó
Bạn nhớ để cửa nhà mình ngỏ
Bạn chớ nên khoá cửa làm gì

Và trước lúc khuất vào bóng tối
Trong đêm thanh hãy tới bên lò
Lặng lẽ đốt cho hồng cho đỏ
Lửa gỗ thông quyện lửa tim người

Để căn phòng lúc nào cũng ấm
Giường êm luôn đợi những ai cần
Cửa đóng chặt - nhà hoá thành vô nghĩa
Bạn chớ nên khoá cửa làm gì


Nguồn: Một góc thơ Nga (nhiều tác giả), Hồng Thanh Quang chọn dịch, NXB Văn học, 2001
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)