Đã từng có một chú lính
Cực kỳ gan dạ, đẹp trai
Nhưng chú chỉ là đồ chơi
Thứ đồ chơi bồi bằng giấy

Chú muốn cải tạo cuộc đời
Để ai nấy đều hạnh phúc
Nhưng chú lấy đâu ra sức
Chú là lính giấy - đồ chơi

Chú sẵn sàng vì mọi người
Qua lửa khói và chết chóc
Nhưng các anh toàn trêu chọc
Coi thường chú lính - đồ chơi

Nhưng điều bí mật của mình
Với chú, các anh không nói
Vì chú chỉ là đồ chơi
Thứ đồ chơi bồi bằng giấy!

Muốn vào lửa ư? - Xin mời!
Lập tức đùng đùng chú cháy
Chẳng mang lại lợi ích gì
Vì chú chỉ là lính giấy!!!


Nguồn: Một góc thơ Nga (nhiều tác giả), Hồng Thanh Quang chọn dịch, NXB Văn học, 2001
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)