Tôi đi và lắng nghe
Trong tôi đang cựa quậy
Một bài hát thật hay
Hình như nằm đâu đấy

Chưa được hát thành lời
Hãy còn non như cỏ
Nhưng bài hát trong tôi
Nhạc và thơ đã có

Qua tiếng khóc, nụ cười
Qua thời gian chưa tới
Tôi đã nghe tiếng kèn
Của người nào đang thổi

Bay trên ngã ba đường
Quan trọng, vui, tươi mát
Là bài hát rất hay
Mà tôi không thể hát


Nguồn: Thơ dịch, Thái Bá Tân, NXB Lao động, 2001
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)