15.00
Đăng ngày 01/05/2017 10:35, số lượt xem: 129

Miền xa xôi góc đó
Quen biết đã hai năm
Gom vào trong lòng đó
Đêm về chợt thầm tên

Miền xa xôi phương ấy
Từng ngày anh ngó qua
Lặng lặng chiều hoang đó
Gợn cơn nhớ từng mùa

Yêu thương phủ bão mưa
Trôi hai năm vật vờ
Bơ vơ tâm cảnh ấy
Lòng yêu thương từng giờ

Yêu thương gọn trong mơ
Cầu đừng nhạt phai mờ
Đôi hai mình vẫn ngóng
Cầu cho chung giấc mơ

09:00 đêm 14.12.2015
cầu cho hai lòng thương chung giấc mơ