Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 03/12/2018 22:22, số lượt xem: 113

Yêu thương nhớ biết bao
Mấy mùa trôi dạt dào
Ngồi đêm ngồi thầm nghĩ
Vơi buồn với trăng sao

Yêu thương nhớ biết bao
Trà trộn tiếng nghẹn ngào
Từng đêm thơ thẩn đến
Muốn bên em nói sao

Yêu thương nhớ biết bao
Thì thầm lời yêu chào
Trôi theo sương mây gió
Trong lòng thêm xôn xao

Yêu thương nhớ biết bao
Tiếng tim đổ đêm nào
Thẩn thơ buồn không ngủ
Lời cưng quý sao trao

09.00 đêm 16.11.2016
yêu thương đêm nhớ biết bao