Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 24/09/2017 20:39, số lượt xem: 119

Yêu thương biết tặng ai
Trong giấc mộng mơ dài
Thời gian dài qua đó
Ngó lại vẫn nhớ hoài

Yêu thương biết sao thưa
Ngồi ngăn tiếng cay chua
Trong lòng thêm lạnh giá
Vui cười biết đâu mua

Yêu thương đủ cay chua
Thời gian chẳng thấy thừa
Sao biết bao nhiêu thiếu
Đường lối nào hiểu nhau

Yêu thương cho tìm đâu
Trôi nổi biết nơi nào
Phảng phất mùi đây đó
Sao không gặp gỡ nhau

07:30 đêm 18.01.2013
thương thầm nhớ trộm em đêm nay