15.00
Đăng ngày 11/06/2017 20:10, số lượt xem: 138

Trong lòng thấy buồn vơi
Úc thu đã tới rồi
Chiều phe phẩy cơn gió
Ngó lá rụng thu trôi

Thu này vẫn vắng ai
Chẳng có bóng một người
Mấy năm hoang vắng đó
Lạnh lùng cảnh đêm vơi

Thu này anh nhớ ai
Lòng chẳng có gì vui
Chiều thơ thẩn ngồi ngó
Tàu lá rơi rụng trôi

Thu đến sao em hay
Mình anh tháng đêm ngày
Lòng anh sao em hiểu
Anh yêu chỉ em thôi

10:30 đêm 16.03.2014
đêm nay chợt nhớ em, thơ thẩn ghi bài thơ này