Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 10/03/2018 21:28, số lượt xem: 77

Xuân đến năm nay vẫn buồn vơi
Chẳng ai qua lại để gọi mời
Mấy thuở bão mưa rong ruổi đó
Một mình xuân tới hỏi ai vui

Xuân đến rồi sao anh chẳng mời
Ngó bông hoa nở tươi hiên ngoài
Chim bướm ong bay lượn cánh ấy
Trong lòng sao thấy buồn buồn vơi

10:05 đêm 27.12.013
mấy tuần xuân đến thấy lạnh lùng vơi trong lòng