Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 07/05/2018 20:18, số lượt xem: 116

Bầu trời tô đẹp bướm ong bay
Như báo xuân sang đến từng ngày
Cuối đông bên Úc như đã tới
Gọi mời xuân sang sắp tới ngày

Tiếng ong tiếng bướm hát đầy trời
Thì thào từng tiếng tiếng hoa vui
Chuẩn bị sắc hình tươi đẹp đó
Cợt phấn son tô đón xuân mời

Cây xanh lá đẹp khen nhau vui
Ong bướm vui chơi nhẩy nhót cười
Cho điểm hoa xuân từng bông đó
Rồi đậu viếng thăm cho nhớ mùi

Ghen gả trong lòng bướm ong vui
Còn anh thơ thẩn một mình ngồi
Hoa đẹp chờ bạn ong bướm đến
Anh vẫn xa em xa bóng người

11.00 đêm 21.08.2016
khi yêu khi thương mà lại xa nhau lòng đêm sẽ thế nào