Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 29/11/2017 22:12, số lượt xem: 123

Xác xơ cành lá mùa đông
Tiếng thầm tiếng thở xuôi vần đêm thanh
Cây than cành hỏi lạnh ơi
Người còn mền đắp lá rời chẳng còn
Lạnh cành thiếu lá đông sang
Chờ xuân thì chẳng miên man bóng về
Xuân còn xa mãi đường đi
Mùa đông sao mãi lậm lỳ bao vây
Lòng người đêm vắng buồn thay
Đâu ai qua lại mượn vay đôi lời
Sương đông toả ánh ngập trời
Lọt qua khe cửa thắm hơi đông về
Canh dài lạnh giá lòng khuya
Duyên tình số phận mấy mùa trôi xa

08:15 đêm 07.06.2013
mấy năm bão mưa, trong lòng như
ở một thế gian sầu đông