Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 17/11/2018 21:23, số lượt xem: 109

Lai láng từng mùa trôi
Ngó bão mưa đổ rơi
Dài giọt mấy năm đã
Mà chẳng ngừng chẳng phai

Lai láng hạt sương rơi
Đông Úc chào đi rồi
Sương khuya vẫn còn đó
Vẫn trắng cả bầu trời

Lai láng ngồi ngó xuân
Đã dạo bước đến gần
Hoa cỏ tươi sắc bóng
Mình vẫn sống một thân

Lai láng bóng hình nhân
Mọc nơi xa chẳng gần
Chỉ biết thầm thương đó
Vui gì với mùa xuân

10.30 giờ đêm 14.11.2016
xuân đến càng thêm buồn sống một mình