Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 03/08/2017 21:00, số lượt xem: 119

Ngồi đây vớt bóng trăng sầu
Ánh trăng thơ thẩn than sầu đông sang 
Sương rơi ngập phủ trăng vàng
Hỏi ai nào biết bên đàng đâu nơi 
Sợ dấu sợ vết mờ rơi
Mịt mù sương trắng mờ ơi bóng người 
Đêm về đòi hỏi với ai
Mùa đông đã lạnh sương rơi phủ mờ
Mờ mờ ảo ảo trăng khuya
Ánh trăng than thở sương mờ khắp nơi
Xá chi với tấm lòng người
Một thân một bóng buồn vơi đông này
Tâm hồn thơ thẩn nhớ ai
Nhớ ai chẳng biết ngóng hoài qua đêm

09:45 đêm 16.06.2012
đêm nay ngồi vớt bóng trăng 
mà chẳng có bóng em