15.00
Đăng ngày 09/07/2017 19:52, số lượt xem: 121

Đếm từ ngày ấy mình gặp nhau
Sợ hư hao bóng sợ phai màu
Mưa tràn biển bạc thời gian đó
Lòng anh vẫn nhớ mong tháng ngày

Đếm từ ngày ấy vẫn mong manh
Thời gian đã trôi quá thoáng nhanh
Em gom bóng đi chẳng còn vết
Sao lòng anh biết vẽ đêm thanh

09.00 đêm 05.03.2012
ngồi nhớ lại hình dáng em