Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 07/05/2018 20:32, số lượt xem: 84

Đêm nay trời tối mây mù
Cỏ cây cành lá sương thu phủ trời
Mấy thu đã trải qua rồi
Vẫn còn thơ thẩn đêm ngồi mình anh
Lòng đêm thấy chẳng an lành
Thương thương nhớ nhớ mỏng manh qua mùa
Lòng người vẫn còn bão mưa
Lang thang cánh mộng đêm thừa vắng nhau

08.00 đêm 25.08.2016
lòng đêm thấy chẳng an lành