Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 23/06/2017 23:48, số lượt xem: 129

Tết này anh buồn em ra sao
Gửi lời chúc xa lời mến chào
Xuân sang lòng trôi miền thương nhớ
Trong lòng giao thừa buồn biết bao

Ngàn dặm tìm đâu và nơi đâu
Ngồi xuống giao thừa ghi thơ sầu
Ngồi nói với ai đêm nay đó
Ngồi ghi lòng nhớ dài bao lâu

Giáp Ngọ năm nay vẫn xa nhau
Nến nhang hoa trái chung đủ màu
Vẫn đưa nén linh sầu đêm vắng
Xa nhau thời gian vẫn ngóng nhau

11:00 đêm 14.02.2014
xa nhau mà lòng mãi ngóng nhau