Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 17/10/2017 19:06, số lượt xem: 200

Sầu vấn vương bóng ai
Thuyền tình lơ lửng trôi
Xa xa miền vô định
Thời gian ngóng ngày đêm

Sầu vấn vương ai hay
Thơ thẩn với gió mây
Nhiều đêm khoe trăng nướng
Thầm thương qua đêm dài

Sầu vấn vương thời gian
Sao gửi tới lời thương
Ngõ ngẻo nào đâu đó
Ngập phủ mùi thương đêm

Sầu vấn vương bóng em
Thời gian lạnh thấu tim
Trải bao mùa hoang vắng
Trong lòng nhớ nặng mang

08:30 đêm 24.03.2013
sầu sầu vương vấn vấn đêm khuya này