Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 25/12/2017 19:56, số lượt xem: 89

Vì nét in mãi cho say
Yêu thương xa cách đâu đây cho chờ
Vì bóng vì sắc cho mơ
Đường đời thì gặp bão mưa quá nhiều
Vì duyên vì số bao nhiêu
Đêm ngày sao thấy bao điều chẳng vui
Vì thương thương mãi bóng người
Đêm ngồi lúc nhớ ghi lời yêu thương
Vì xa vì cách đường duyên
Hồn trôi đủng đỉng dạo miền trời đêm
Vì tim thầm gọi tới em
Đêm buồn thanh vắng đảo điên nhớ người
Vì xa vì cách đôi đời
Không thăm không gặp hay mời trong mơ
Vì yêu lòng mãi trông chờ
Ghi xuống nhật ký lầu thơ đượm buồn

08:30 đêm 11.07.2013
vì yêu vì nhớ hay vì sao?????
ghi thành bài thơ này