Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 13/12/2017 20:20, số lượt xem: 117

U buồn một thân đông lạnh này
Kề cà trà chén nén thở dài
Gửi lời theo sương đêm khuya đó
Cầu gió sương đưa tới tay người

U buồn từng nét dài trong thơ
Ghi từng đêm thanh sương phủ mờ
Đông này bão mưa cơn dài đến
Giông tố trong tim từng đêm thừa

11:05 đêm 14.06.2013
ngồi buồn ghi nhật ký, nhiều khi dài qua đêm