Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 24/08/2017 20:28, số lượt xem: 109

Rằm tháng tám này lòng nhớ ai
Vẫn vắng một thân sáng đêm ngày
Vẫn nhớ em xa trong cánh mộng
Vẫn đêm ngồi trông ngó cuối trời

Tháng tám ngày rằm vui khắp nơi
Thủ Đức đường xa biệt hướng trời
Úc này mùa xuân ngập hoa lá
Gửi lời chúc xa tới lòng người

10:40 đêm 12.09.2012
thơ tặng em Thủ Đức