Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 24/08/2017 21:02, số lượt xem: 109

Ánh trăng thơ thẩn đêm nay
Đề thơ xao xuyến thắm say nhớ người
Cầu sao thơ tới lòng người
Hoạ thơ ghi xuống để đời nhớ nhau
Dưng dưng nỗi nhớ in màu
Lời thương lời nhớ xa nhau cũng lòng
Ước xin gặp gỡ tơ hồng
Đêm nay ngồi xuống ghi lòng trong thơ

08:10 đêm 25.09.2012
nỗi niềm tâm sự ghi xuống dòng thơ đêm nay