Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 23/02/2018 19:03, số lượt xem: 95

Dòng thơ đã tới mấy năm
Lạnh lùng từng nét hỏi thăm tới người
Dòng thơ ngồi đọc buồn ơi
Từng lời ghi xuống để đời nhớ em
Ngồi đêm khoe gió qua rèm
Thơ thẩn dưới bóng khuya đèn mình ta
Thơ sầu từng nét bút ghi
Dài dòng thơ lạnh thầm thì trong tâm

10:15 đêm 07.11.2013
đêm nay bối rối bờ môi thầm thì tên ai