Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 14/11/2017 21:25, số lượt xem: 153

Trong nắng chiều có ai
Gió phe phẩy buồn thay
Hình dáng ai đâu đó
Yêu nhớ đường nào đây

Trong nắng xa xa ngày
Chiều buông tới tận tay
Bên đường hoang phố vắng
Lòng buồn hỏi ai đây

Trong nắng hình dáng ai
Trao nhau cơn tiếc hoài
Thời gian trôi đâu đó
Duyên tình chẳng thời may

Trong nắng chiều có ai
Trà trộn tiếng thở dài
Hình bóng ai chẳng có
Nhớ thương biết hỏi ai

06:00 chiều 14.05.2013
lấp lánh tà dương cuối mùa thu
ngồi ngó bóng ai bên đường