Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 05/06/2017 22:31, số lượt xem: 152

Ai tặng đường đời cảnh hoang vu
Ngẩng lên trời tối mây phủ mù
Phủ cả thời gian bao năm đó
Phủ cả duyên tình bão tố mưa

Ai tặng đường đời cảnh cô đơn
Ngồi ngó thời gian bão mưa tràn
Hồn trôi lang thang miền vô định
Thơ thẩn thuyền tình đêm buông màn

Ai vẽ bên đường một bóng nàng
Mà chẳng rõ nét biết sao thương
Mờ mờ nhạt phai hình bóng đó
Sao chẳng vẽ rõ cho nhớ nàng

Ai đưa cơn nhớ trạm thời gian
Giờ đã mờ phai biết đâu tìm
Kiếm hoạ sĩ đâu cho vẽ rõ
Để gọn trong cơn mơ nhớ nàng

10:10 đêm 03.03.2014
ai vẽ rõ được bóng duyên tình mai sau
lòng vương vương bóng người đêm nay