Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 26/04/2017 12:23, số lượt xem: 124

Trao cho nhau từng bước bước đợi chờ
Trao cho nhau từng dòng thơ đượm buồn
Trao cho nhau đêm đổ toả trắng sương
Trao cho nhau lời sầu lời buồn đêm

Trao cho nhau từng cơn mơ thấy em
Trao cho nhau lời nhớ khi xa đường
Trao cho nhau tiếng thầm tiếng gọi đó
Trao cho nhau từng giấc giấc mơ đêm

Trao cho nhau đôi lòng gom trên thơ
Trao cho nhau thời gian mây phủ mờ
Trao cho nhau trái tim còn đỏ ấy
Trao cho nhau từng lời mình yêu khuya

Trao cho nhau lời nói lời thương về
Trao cho nhau canh sầu mình vui chia
Trao cho nhau bao lời xót thương đó
Trao cho nhau đôi lòng giảm bão mưa

08:30 đêm 13.11.2015
mình trao nhau những gì khi xa
bóng xa người từng đêm