Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 09/01/2018 20:19, số lượt xem: 108

Bên đường đã vắng bóng xưa
Còn đâu hình dáng đam mê cõi chờ
Thương yêu gây phút dại khờ
Ngồi xuống tô vẽ trong thơ đêm này
Cõi chờ cõi ngóng chẳng may
Dòng thơ lạnh lẽo đêm ngày ai thăm
Nhớ nhung dài cõi thời gian
Nỗi thương nỗi nhớ ngập trang thơ sầu

11:00 đêm 30.07.2013
dòng thơ lòng thấy lạnh lẽo đêm nay