Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 24/07/2017 21:44, số lượt xem: 142

Bao giờ bóng em quay trở về
Hiên ngoài sương phủ trắng đêm khuya
Bóng ai đi qua đường lối cũ
Sương đã đổ mờ bóng người đi

Để lại cho gọn dài trong mơ
Như gây từng bước cơn mộng hờ
Mờ trắng sương thu bầu trời ấy
Chẳng rõ bóng ai gửi lời chờ

08:50 đêm 24.05.2012
sao lại quen nhau mà chẳng nhớ mặt nhau